domov / Dodanie tovaru

Dodanie tovaru

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri opätovnom otvorení objednávky.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, dodacia doba doručenia je 2-30  pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v závislosti od dostupnosti tovaru a krajiny doručenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
 4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
  1. oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
  2. poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
  3. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 8. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť:
  1. bankovým prevodom,
  2. uhradením objednávky v hotovosti zaslanej na dobierku,
  3. uhradením v hotovosti pri osobnom odbere u predávajúceho,
  4. prevodom na PayPal účet predávajúceho.
 9. Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., alebo Slovenskej Pošty.
 10. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov, pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky. Doručenie tovaru na dobierku predávajúci umožňuje len pre Slovenskú a Českú republiku: v hotovosti za paušálny poplatok; pre platbu kartou sa suma dobierky kalkuluje podľa výšky celkovej sumy objednávky. Pri nákupe nad 50€ garantuje predávajúci doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky bez poplatku.

  Dodanie tovaru                                                                                                                       Poplatok 

  Osobný odber

   0,-€

  Slovenská republika (nákup nad 50,-€)

   0,-€

  Slovenská republika

   3.99,-€

  Slovenská republika (dobierka hotovosť)

   3.99,-€

  Česká republika

   4.99,-€

  Česká republika (dobierka hotovosť)

   8.99,-€

  Maďarsko

   8.99,-€

  Rakúsko

   8.99,-€

  Nemecko

  9.99,-€

  Poľsko

  9.99,-€

  Rumunsko

  9.99,-€

  Chorvátsko

  9.99,-€

  Slovinsko

  9.99,-€

  Belgicko

  15.99,-€

  Holandsko

  15.99,-€

  Luxembursko

  15.99,-€

  Taliansko

  19.99,-€

  Francúzsko

  19.99,-€

  Anglicko

  19.99,-€

  Írsko

  29.99,-€

  Španielsko

  29.99,-€

  Portugalsko

  29.99,-€

  Ostatné štáty EU

  29.99,-€

  Ostatné štáty

  34.99,-€ 

 11. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup alebo,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, pričom poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Viking

nákup

E-shop

kontakt

Pondelok - Piatok 08:30 - 16:00

+421 253 419 904

info@vikingsports.sk

Prihlásiť
0
0.00EUR
0
0.00EUR

Prihlásenie do účtu

Email
Heslo
Prihlásiť
Registrácia užívateľa Žiadosť o zmenu hesla
Top

Nákupný košík (0)

Zobraziť košík Obchodné podmienky

Nákupný košík (0)

Zobraziť košík Obchodné podmienky

viking