POINTS SLOVENSKO s.r.o. Odoo verzia 15.0+e

Informácia o POINTS SLOVENSKO s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CSV Image Uploader
The module helps to import images for Product Variants, Product Extra Images, and Website Product Categories through a CSV file
POS Stock
The user can display the product quantities on the Odoo POS with the module. If set, The user cannot add out of stock products to the POS cart.Show product quantity in POS|Out of stock products|Added product quantities|POS product stock|Show stock pos.
Website Stock Availability Filter
Display Products Avaliable in Stock On Website.
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Miesto predaja
Užívateľsky prívetivé rozhranie POS pre obchody a reštaurácie
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Website Cash on Delivery COD in Odoo
App allow website COD store COD shop cash on delivery payment Shop COD Store COD eCommerce COD Shop cash on delivery store cash on delivery order cash on delivery COD order shop Order COD order cash payment COD payment method on website COD payment method
DDS - Invoices export to PROLUC
Dodo Systems - Invoices export to PROLUC
DDS - Website - E-shop login force
Dodo Systems - Website - E-shop - Force login to view products
MuK REST API for Odoo
A customizable RESTful API for Odoo
Product Data Feed
Product Data Feed
Select Multiple Product Images Omax
Select Multiple images in single time. upload more than one image at once. Remove all extra images at once. delete all images in single time. upload extra product images for ecommerce product at single time. delete extra product images for ecommerce product at once. Easy to add multiple product images for ecommerce at once.
All in one Sticky
Set Fix Header Module, Form View Freeze Header, Set Permanent Header, Website Sticky Header, Freeze form view status bar,Sticky list view header,Fix list view footer,Sticky chatter header,Freeze list view inside form view Odoo
Import Product Variant from CSV/Excel file - Advance
Import Product Variant From CSV Import Product Variant Excel Import Product Variant XLS Import Product Variant From XLSX Product Variant From Excel Product Variant CSV Import Product Variants E Commerce import variant import variants Odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Plánovanie
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Čistenie údajov
Ľahko formátujte textové údaje vo viacerých záznamoch. Nájdite duplicitné záznamy a ľahko ich zlúčte.
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Marketing sociálnych sieti
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Prúžkový odberateľ platieb
Príjemca platby: implementácia prúžkov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Multi jazykové účtové rozvrhy
DDS - Slovak - Accounting
Dodo Systems - Slovak - Accounting